บริษัท น้ำเพ็ชร์ เวิลด์วายด์ จำกัด
บริษัท น้ำเพ็ชร์ เวิลด์วายด์ จำกัด ให้บริการรถบัส และรถตู้ให้เช่า ทั้งรับส่งนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวิทยาเขต ลูกเรือ กัปตันสายการบินต่าง ๆทัวร์ท่องเที่ยวทั้งลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ กรุ๊ปท่องเที่ยวสัมมนาสำหรับบริษัทเอกชนต่าง ๆ
1. สำนักงานย่อยบริเวณ MRT หัวลำโพง
2. สำนักงานใหญ่บริเวณถนนพัฒนาชนบท 3
085-188-8940
ตำแหน่งงานของ บริษัท น้ำเพ็ชร์ เวิลด์วายด์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการ (กะพิเศษ) 18 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน - กลางคืน (Administrative Coordinator - Night shift) 18 กรกฎาคม 2562
     3. ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์ 18 กรกฎาคม 2562
     4. ช่างเครื่องยนต์ดีเซล 18 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานขับรถตู้ Commuter 18 กรกฎาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Administrative Coordinator) 18 กรกฎาคม 2562
     7. พนักงานส่งเอกสาร 18 กรกฎาคม 2562
     8. พนักงานขับรถบัสปรับอากาศ 18 กรกฎาคม 2562