บริษัท น้ำเพ็ชร์ เวิลด์วายด์ จำกัด
บริษัท น้ำเพ็ชร์ เวิลด์วายด์ จำกัด ให้บริการรถบัส และรถตู้ให้เช่า ทั้งรับส่งนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวิทยาเขต ลูกเรือ กัปตันสายการบินต่าง ๆทัวร์ท่องเที่ยวทั้งลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ กรุ๊ปท่องเที่ยวสัมมนาสำหรับบริษัทเอกชนต่าง ๆ
1. สำนักงานย่อยบริเวณ MRT หัวลำโพง
2. สำนักงานใหญ่บริเวณถนนพัฒนาชนบท 3
085-188-8940
ตำแหน่งงานของ บริษัท น้ำเพ็ชร์ เวิลด์วายด์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการ (กะพิเศษ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน - กลางคืน (Administrative Coordinator - Night shift) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ช่างเครื่องยนต์ดีเซล 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. พนักงานขับรถตู้ Commuter 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Administrative Coordinator) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. พนักงานส่งเอกสาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. พนักงานขับรถบัสปรับอากาศ 24 กุมภาพันธ์ 2562