บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริการจัดหางาน
52/27 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
บูธนวนคร 0892366179 บูธบางกะดี 0646695131
ตำแหน่งงานของ บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. อบรม เม.ย. 2562 รายได้ 18,000 ฝ่ายผลิตหญิง จำนวนมาก ( บริษัท กูลิโกะ บางกะดี จ.ปทุมธานี ) 24 เมษายน 2562
     2. ด่วน!!!อบรม พุธ 24 เม.ย.62 รับฝ่ายผลิต ชาย หญิง บ.โตชิบา (นิคมบางกะดี ปทุมธานี) 24 เมษายน 2562
     3. ด่วน! นัดดูหน้างาน 22 เม.ย. 62 พนักงานโหลดของชาย วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (บางกะดี ปทุมธานี) 24 เมษายน 2562
     4. ด่วน! นัดดูหน้างาน 19. เม.ย.62 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ อายุ 18-41 ปี (บางกะดี ปทุมธานี) 24 เมษายน 2562
     5. ข่าวดี มี.ค - ต.ค. 62 รับนักเรียนปิดเทอม นักศึกษาฝีกงาน จำนวนมาก (บางกะดี/นวนคร ปทุมธานี) 24 เมษายน 2562
     6. ด่วน เริ่มงาน 24 เม.ย. 2562 เลือกไม่เข้ากะได้ งานอิเลคทรอนิคส์ จ. ปทุมธานี ตรงข้ามตลาดไท 24 เมษายน 2562
     7. ด่วน สัมภาษณ์ 25 เม.ย. 62 เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน วุฒิ ปวช/ปวส ( บางกะดี ปทุมธานี ) 24 เมษายน 2562