บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงาน EIA และ IEE
57/1 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
02-5514170 # 106 ติดต่อ : คุณนูรมา
02-0685558
ตำแหน่งงานของ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Scientist) 26 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้ช่วยนักวิชาการ 26 พฤษภาคม 2562