บริษัท ปารมิตตา ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รับจัดอาหารนอกสถานที่
หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เลขที่ 85/1415 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร10140
081-4397888
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปารมิตตา ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบริการอาหาร 26 เมษายน 2562
     2. ผู้ช่วยกุ๊ก 26 เมษายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่เตรียมพิธีสงฆ์ 26 เมษายน 2562
     4. ศาสนพิธีกร 26 เมษายน 2562
     5. พนักงานบริการอาหาร 26 เมษายน 2562
     6. พนักงานจัดเตรียมพิธิีสงฆ์ 26 เมษายน 2562