บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด


เลขที่ 183 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
097-2387914, 092-4154568
034-253299
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายเครดิต เขตต่างจังหวัด (ลอรีอัล การ์นิเย่) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. แม่บ้าน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานส่งสินค้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. พนักงานบัญชีฝ่ายขาย 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. หัวหน้าพนักงานขาย (Supervisor) 24 กุมภาพันธ์ 2562