บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
097-2387914, 092-4154568
034-253299
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายหน่วยรถ(สินค้าสก๊อต) เขตเพชรบุรี 20 กรกฎาคม 2562
     2. พนักงานขายหน่วยมอเตอร์ไซด์ (สินค้าสก๊อต) เขตราชบุรี 20 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานขายหน่วยรถ(สินค้าสก๊อต) เขตสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 20 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานขายหน่วยมอเตอร์ไซด์ (สินค้าสก๊อต) เขตนครปฐม 20 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานขายหน่วยรถ(สินค้าสก๊อต) เขตประจวบคีรีขันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานขายเครดิต เขตต่างจังหวัด (ลอรีอัล การ์นิเย่) 20 กรกฎาคม 2562
     7. พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด (ลอรีอัล)เขตนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 20 กรกฎาคม 2562
     8. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 20 กรกฎาคม 2562
     9. พนักงานขายหน่วยรถ (ลอรีอัล-การ์นิเย่)ประจำเขตต่างจังหวัด 20 กรกฎาคม 2562
     10. พนักงานส่งสินค้า 20 กรกฎาคม 2562
     11. พนักงานขายหน่วยรถ(สินค้าสก๊อต) เขตกาญจนบุรี 20 กรกฎาคม 2562
     12. พนักงานบัญชีฝ่ายขาย 20 กรกฎาคม 2562
     13. พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 20 กรกฎาคม 2562
     14. หัวหน้าพนักงานขาย (Supervisor) 20 กรกฎาคม 2562