บริษัท ไซท์แพลน จำกัด
ออกแบบ-ตกแต่ง-ก่อสร้าง
312/59 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
086-7757411, 02-1589727-8
02-1589726
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไซท์แพลน จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมน (Foreman) 25 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานธุรการ-จัดซื้อ (Purchase) 25 มิถุนายน 2562
     3. สถาปนิก (Architect) 25 มิถุนายน 2562