บริษัท เอ็น วาย พี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
โรงงานฉีดพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ์
เลขที่ 34/40,41,42 หมู่ที่ 3 ซอยบางปลา2 (ธนสิทธิ์) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-130-0981-5 ต่อ 108
02-130-0980
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็น วาย พี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QC 19 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานส่งเอกสาร 19 มิถุนายน 2562
     3. ฝ่ายบัญชี 19 มิถุนายน 2562
     4. ฝ่ายผลิต 19 มิถุนายน 2562
     5. ช่างเครื่องฉีด-เป่า 19 มิถุนายน 2562
     6. ช่างไฟ 19 มิถุนายน 2562