บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด
โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด
260 ถนนหนองวัวซอ-กุดจับ ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี 41360
0819645060,0811179190
ตำแหน่งงานของ บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรไฟฟ้า 26 เมษายน 2562
     2. หัวหน้าฝ่ายผลิต / หัวหน้ากะ 26 เมษายน 2562
     3. ผู้จัดการโรงงาน 26 เมษายน 2562
     4. พนักงานบัญชี 26 เมษายน 2562
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 26 เมษายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 เมษายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพห้องปฎิบัติการ LAB 26 เมษายน 2562
     8. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 26 เมษายน 2562