บริษัท โฟลิจ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
อาคารบ้านยสวดี เลขที่ 34 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-617-0191
02-617-0716
ตำแหน่งงานของ บริษัท โฟลิจ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จัดซื้อ (โทร.02-617-0191) 26 เมษายน 2562
     2. โฟร์แมน (โทร.02-617-0191) 26 เมษายน 2562
     3. บัญชี (โทร.02-617-0191) 26 เมษายน 2562
     4. วิศวกรโยธา (โทร.02-617-0191) 26 เมษายน 2562