ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-208-2252,062-589-2861,081-745-3356
02-254-6561
ตำแหน่งงานของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ ติดสถานี BTS ชิดลม ( รับสมัครด่วน !! จำนวนมาก รายได้ดี มีประกันสุขภาพ ) 19 กรกฎาคม 2562
     2. ฝ่ายขายสินเชื่อส่วนบุคคุล 19 กรกฎาคม 2562
     3. ฝ่ายขาย 19 กรกฎาคม 2562
     4. หัวหน้าทีมงานขาย (Supervisor) 19 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (SALES) 19 กรกฎาคม 2562