KEEEN Limited
บริษัทเป็นผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ บริษัท ได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.)และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำการวิจัยและคิดค้นจนเกิดนวัตกรรมใหม่ มีชื่อว่า "สารชีวบำบัดภัณฑ์ Bioremediation Agent ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต รวมทั้งบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกับมหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ร.9 : เลขที่ 86,88,90 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ตรงข้ามซุปเปอร์มาร์เกต ท๊อป อุดมสุข) สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-8002570-3, 02-7472102-3
02-8002779, 02-7472027