บริษัทลีโอ โจเวียน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เราคือบริษัทฯผู้ให้บริการงานด้าน Instrumentation บริษัทฯกำลังขยายงาน ดังนั้นบริษัทฯเรากำลังมองหา วิศกร สำรวจ สัญชาติไทย รายละเอียด
เลขที่ 56/3 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-542-1602
02-542-1605