มายมันนี่
การเงิน
166/15 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
083-0974869
ตำแหน่งงานของ มายมันนี่ 26 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อรถยนต์ 02 เมษายน 2563
     2. ตัวแทนขายบัตรเครดิต 02 เมษายน 2563
     3. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.สุราษฎร์ธานี ) 02 เมษายน 2563
     4. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.ชุมพร ) 02 เมษายน 2563
     5. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.ยะลา) 02 เมษายน 2563
     6. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.ปัตตานี) 02 เมษายน 2563
     7. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ 02 เมษายน 2563
     8. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.นครศรธรรมราช ) 02 เมษายน 2563
     9. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิต ( จ. ตรัง ) ด่วน 02 เมษายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่แนะนำโปรโมชั่นกับร้านค้า 02 เมษายน 2563
     11. ผู้แนะนำผลิตภณฑ์ทางด้านการเงิน&หัวหน้าทีมขาย 02 เมษายน 2563
     12. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.ระนอง ) 02 เมษายน 2563
     13. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.นราธิวาส ) 02 เมษายน 2563
     14. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน &หัวหน้าทีมขาย ( จ.ระนอง ) 02 เมษายน 2563
     15. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.กระบี่ ) 02 เมษายน 2563
     16. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.เชียงใหม่ ) 02 เมษายน 2563
     17. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.พัทลุง ) 02 เมษายน 2563
     18. เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ( จ.สงขลา) 02 เมษายน 2563
     19. หัวหน้าทีมขายสินเชื่อและบัตรเครดิต ( จ.กระบี่ ) 02 เมษายน 2563
     20. หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.ภูเก็ต ) 02 เมษายน 2563
     21. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.ตรัง ) 02 เมษายน 2563
     22. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า 02 เมษายน 2563
     23. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต ( จ.ปัตตานี ) 02 เมษายน 2563
     24. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต ( จ.ยะลา ) 02 เมษายน 2563
     25. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต ( จ.นครศรีธรรมราช ) 02 เมษายน 2563