มายมันนี่
การเงิน
166/15 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
083-0974869
ตำแหน่งงานของ มายมันนี่ 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนขายบัตรเครดิต 26 พฤษภาคม 2562
     2. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.สุราษฎร์ธานี ) 26 พฤษภาคม 2562
     3. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.ชุมพร ) 26 พฤษภาคม 2562
     4. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.ยะลา) 26 พฤษภาคม 2562
     5. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.ปัตตานี) 26 พฤษภาคม 2562
     6. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ 26 พฤษภาคม 2562
     7. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิตและ หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.นครศรธรรมราช ) 26 พฤษภาคม 2562
     8. ตัวแทนขายอิสระบัตรเครดิต ( จ. ตรัง ) ด่วน 26 พฤษภาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่แนะนำโปรโมชั่นกับร้านค้า 26 พฤษภาคม 2562
     10. ผู้แนะนำผลิตภณฑ์ทางด้านการเงิน&หัวหน้าทีมขาย 26 พฤษภาคม 2562
     11. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.ระนอง ) 26 พฤษภาคม 2562
     12. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.นราธิวาส ) 26 พฤษภาคม 2562
     13. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน &หัวหน้าทีมขาย ( จ.ระนอง ) 26 พฤษภาคม 2562
     14. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.กระบี่ ) 26 พฤษภาคม 2562
     15. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.เชียงใหม่ ) 26 พฤษภาคม 2562
     16. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.พัทลุง ) 26 พฤษภาคม 2562
     17. เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ( จ.สงขลา) 26 พฤษภาคม 2562
     18. หัวหน้าทีมขายสินเชื่อและบัตรเครดิต ( จ.กระบี่ ) 26 พฤษภาคม 2562
     19. หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.ภูเก็ต ) 26 พฤษภาคม 2562
     20. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า ( จ.ตรัง ) 26 พฤษภาคม 2562
     21. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับร้านค้า 26 พฤษภาคม 2562
     22. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต ( จ.ปัตตานี ) 26 พฤษภาคม 2562
     23. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต ( จ.ยะลา ) 26 พฤษภาคม 2562
     24. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต ( จ.นครศรีธรรมราช ) 26 พฤษภาคม 2562
     25. จนท แนะนำเครื่องรูดบัตรเครดิต ( จ.ภูเก็ต ) 26 พฤษภาคม 2562