บริษัท เอม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
บริษัทฯดำเนินการครบวงจรด้านงานบัญชี ตั้งแต่การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบบัญชี จัดทำบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี นอกจากนี้ยังรับวางระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์กรต่างๆ โดยเน้นงานคุณภาพเป็นหลักสำคัญ
486/133-135 ชั้น 3 ซอยเพชรบุรี 16 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติด BTS ราชเทวี
0898168151 ติดต่อคุณประทีป
026118566
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Senior Accountant 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. พนักงาน Part time 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงาน Part time บัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานจัดสินค้างานฝีมือ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. พนักงานดูแล web site 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. แม่บ้านทำความสะอาด 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. โปรแกรมเมอร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. พนักงานประจำร้าน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. พนักงานธุรการ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. นักบัญชี (Accountant) สำนักงานบัญชี ( ด่วน !! ) 24 กุมภาพันธ์ 2562