บริษัท ยูเคเอสเคมิคอล จำกัด
บริษัท ยูเคเอส เคมิคอล จำกัด เป็นผู้นำเข้าเคมีภัณท์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม อาทิเช่นอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ์ , อุตสาหกรรมเบรค , อุตสาหกรรมกาว และอุตสาหกรรมยางพารา
80/4 หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034879354-5
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูเคเอสเคมิคอล จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานติดรถส่งของ 26 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานขับรถ 26 พฤษภาคม 2562
     4. เสมียนธุรการ 26 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานขาย (ด่วน) 26 พฤษภาคม 2562