บริษัท ยูเคเอสเคมิคอล จำกัด
บริษัท ยูเคเอส เคมิคอล จำกัด เป็นผู้นำเข้าเคมีภัณท์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม อาทิเช่นอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ์ , อุตสาหกรรมเบรค , อุตสาหกรรมกาว และอุตสาหกรรมยางพารา
80/4 หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034879354-5
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูเคเอสเคมิคอล จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sale Exculsive 20 กรกฎาคม 2562
     2. Sale Supervisor 20 กรกฎาคม 2562
     3. ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ (ด่วน) 20 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานติดรถส่งของ 20 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานขับรถ 20 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานส่งเอกสาร 20 กรกฎาคม 2562
     7. พนักงานขาย (ด่วน) 20 กรกฎาคม 2562