บริษัท ซี โอ ยู จำกัด
เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรมระบบและให้คำปรึกษาแนะนำตรวจวิเคราะห์ด้านการจัดการพลังงาน ด้านตรวจสอบอาคาร
38-40 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
027310555 ต่อ 200
023751132
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี โอ ยู จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ควบคุมงานก่อสร้างร้านอาหารในศูนย์การค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. วิศวกรพลังงาน 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. วิศวกรเครื่องกล 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงานบัญชี 26 กุมภาพันธ์ 2563
     5. วิศวกรไฟฟ้า 26 กุมภาพันธ์ 2563
     6. พนักงานธุรการ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พนักงานเขียนแบบ Autocad 26 กุมภาพันธ์ 2563
     8. วิศวกรไฟฟ้า (ประสบการณ์ 10 ปี ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     9. วิศวกรไฟฟ้า ( ประสบการณ์ 5 ปี ) 26 กุมภาพันธ์ 2563