บริษัท ซี โอ ยู จำกัด
เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรมระบบและให้คำปรึกษาแนะนำตรวจวิเคราะห์ด้านการจัดการพลังงาน ด้านตรวจสอบอาคาร
38-40 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
027310555 ต่อ 200
023751132
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี โอ ยู จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ควบคุมงานก่อสร้างร้านอาหารในศูนย์การค้า 26 เมษายน 2562
     2. วิศวกรพลังงาน 26 เมษายน 2562
     3. วิศวกรเครื่องกล 26 เมษายน 2562
     4. พนักงานบัญชี 26 เมษายน 2562
     5. วิศวกรไฟฟ้า 26 เมษายน 2562
     6. พนักงานธุรการ 26 เมษายน 2562
     7. พนักงานเขียนแบบ Autocad 26 เมษายน 2562
     8. วิศวกรไฟฟ้า (ประสบการณ์ 10 ปี ) 26 เมษายน 2562
     9. วิศวกรไฟฟ้า ( ประสบการณ์ 5 ปี ) 26 เมษายน 2562