บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด
GridWhiz has dedicatedly been specializing in modern UX design, system integration, research and development of avant-garde engineering & IT solutions for power & energy industries since 2012. Our team commits to providing excellent analytical platform/solution/product of innovative creation and intellectual design by transforming huge and complex engineering data into simple but effective forms of communication for entire gamut of users. Delivered with more user-experience oriented in core designs, our system integration ranges from an individual smart & green home to an indivisible smart & green city as a whole.
บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานวิจัยและพัฒนา)
850/14 โครงการพฤกษาวิลล์ 60/1 ถนนหลวงแพ่ง, แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520
02-061-9519
02-061-9519
ตำแหน่งงานของ บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Front-end Web Developer 18 มิถุนายน 2562
     2. Embedded/Linux Platform Developer for Smart Home Applications 18 มิถุนายน 2562
     3. iOS Application Developer 18 มิถุนายน 2562
     4. Back-end Web Developer 18 มิถุนายน 2562
     5. Android Application Developer 18 มิถุนายน 2562
     6. BlockChain Developer 18 มิถุนายน 2562