บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแผ่น
ผลิตตู้ สวิทบอร์ด ตู้แร็ค ตู้ใส่อุปกรณ์การสื่อสาร ตู้ATM ฯลฯ
74 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
0816825176
024521792
ตำแหน่งงานของ บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด 30 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานซ่อมบำรุง 02 เมษายน 2563
     2. พนักงานคลัง 02 เมษายน 2563
     3. หัวหน้าคลังผลิตภัณฑ์ 02 เมษายน 2563
     4. หัวหน้าจัดส่ง 02 เมษายน 2563
     5. Process Engineer 02 เมษายน 2563
     6. Production Team Leader(TL 1) 02 เมษายน 2563
     7. หัวหน้าคลังวัตถุดิบ 02 เมษายน 2563
     8. หัวหน้าควบคุมการผลิต 02 เมษายน 2563
     9. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 02 เมษายน 2563
     10. Sales Manager 02 เมษายน 2563
     11. พนักงานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ 02 เมษายน 2563
     12. พนักงานจัดส่ง 02 เมษายน 2563
     13. Sales Admin 02 เมษายน 2563
     14. วิศวกรควบคุมคุณภาพ 02 เมษายน 2563
     15. วิศวกรออกแบบประเมินราคา งานระบบไฟฟ้า 02 เมษายน 2563
     16. เขียนแบบไฟฟ้า 02 เมษายน 2563
     17. Modern Trade Sale 02 เมษายน 2563
     18. Production Supervisor (หัวหน้างานผลิต) 02 เมษายน 2563
     19. Sales Executive 02 เมษายน 2563
     20. ขับรถผู้บริหาร 02 เมษายน 2563
     21. พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ 02 เมษายน 2563
     22. จป วิชาชีพ 02 เมษายน 2563
     23. ฝ่ายขายต่างประเทศ 02 เมษายน 2563
     24. พนักงานบัญชี 02 เมษายน 2563
     25. พนักงานขายต่างจังหวัด 02 เมษายน 2563