บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต สำนักงานตัวแทนนายธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ
สร้างความคุ้มครอง ทางการเงินด้วยประกันชีวิต
สนง.ตัวแทนนายธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ
เลขที่ 224/20 ถนนประชาสโสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
091-159-9938 0834555589
043-238810
ตำแหน่งงานของ บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต สำนักงานตัวแทนนายธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้แนะนำการลงทุน 18 กุมภาพันธ์ 2563
     2. การตลาดออนไลน์ Admin Social Network 18 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ผู้ช่วยผู้จัดการฯ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     4. เลขานุการฯ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     6. ธุรการสำนักงาน (ด่วน) 18 กุมภาพันธ์ 2563
     7. ประจำบุท(ด่วน) 18 กุมภาพันธ์ 2563
     8. HR.เจ้าหน้าที่บุคคล 18 กุมภาพันธ์ 2563
     9. เทเลเซลล์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     10. เลขานุการสำนักงาน 18 กุมภาพันธ์ 2563
     11. ผู้จัดการตัวแทน 18 กุมภาพันธ์ 2563
     12. ที่ปรึกษาทางการเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2563
     13. Online service 18 กุมภาพันธ์ 2563