Advantage Co.,Ltd
เป็นธุรกิจให้บริการด้านการตรวจงานคุณภาพทั้งตัวผลิตภัณท์ กระบวนการ
รวมถึงทำธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 801/301 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
02-992-5330-2
02-992-5220
ตำแหน่งงานของ Advantage Co.,Ltd 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Auditor / Coordinator (Textile Field) 26 เมษายน 2562
     2. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 26 เมษายน 2562
     3. Admin Social Media เจ้าหน้าที่การตลาด 26 เมษายน 2562
     4. พนักงานขับรถ กรุงเทพ ต่างจังหวัด 26 เมษายน 2562
     5. International Coordinator & Administrator 26 เมษายน 2562
     6. International Sales & Marketing Manager 26 เมษายน 2562
     7. Auditor / Inspector (Product Safety Mark) 26 เมษายน 2562