Advantage Co.,Ltd
เป็นธุรกิจให้บริการด้านการตรวจงานคุณภาพทั้งตัวผลิตภัณท์ กระบวนการ
รวมถึงทำธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 801/301 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
02-9925330-2
02-9925220
ตำแหน่งงานของ Advantage Co.,Ltd 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. Admin Social Media เจ้าหน้าที่การตลาด 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงานขับรถ กรุงเทพ ต่างจังหวัด 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. International Coordinator & Administrator 19 กุมภาพันธ์ 2562
     5. International Sales & Marketing Manager 19 กุมภาพันธ์ 2562
     6. Auditor / Inspector (Product Safety Mark) 19 กุมภาพันธ์ 2562