บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด
บริการด้านแรงงานภายนอก
5 ซอยจินตะเวช ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-2749577-9
02-2765717
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการบัญชี (ชั่วคราว 1 มี.ค - 31 พ.ค 62) 21 มกราคม 2562
     2. พนักงานรับ - ส่งเอกสาร ด่วน!!! 21 มกราคม 2562
     3. พนักงานขับรถส่วนกลาง ด่วน!!! 21 มกราคม 2562
     4. Call center 21 มกราคม 2562
     5. ธุรการคีย์ข้อมูล 21 มกราคม 2562
     6. พนักงานธุรการ (ต้องการด่วน) 21 มกราคม 2562
     7. พนักงานธุรการ ฝ่ายบัญชี 21 มกราคม 2562
     8. เดินเอกสาร(สโตร์) ด่วน!!! 21 มกราคม 2562
     9. รับแจ้งเหตุ 21 มกราคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) 21 มกราคม 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 21 มกราคม 2562
     12. call center (รับสาย - โอนสาย) 21 มกราคม 2562