บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด
บริการด้านแรงงานภายนอก
5 ซอยจินตะเวช ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-2749577-9
02-2765717
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการคีย์ข้อมูล ฝ่ายบัญชี (ชั่วคราว 1 มี.ค - 31 พ.ค 62 ปฏิบัติงานใกล้กับ BTS เพลินจิต) 21 มีนาคม 2562
     2. พนักงานรับ - ส่งเอกสาร ด่วน!!! 21 มีนาคม 2562
     3. พนักงานขับรถส่วนกลาง ด่วน!!! 21 มีนาคม 2562
     4. Call center (สำรวจความพึงพอใจ) 21 มีนาคม 2562
     5. ธุรการคีย์ข้อมูล (สถานที่ปฏิบัติงานใกล้กับ รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุทธิสาร) 21 มีนาคม 2562
     6. พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานย่าน BTS สนามเป้า) 21 มีนาคม 2562
     7. พนักงานธุรการ ฝ่ายบัญชี 21 มีนาคม 2562
     8. เดินเอกสาร(สโตร์) ด่วน!!! 21 มีนาคม 2562
     9. รับแจ้งเหตุ 21 มีนาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) 21 มีนาคม 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 21 มีนาคม 2562
     12. call center (รับสาย - โอนสาย) 21 มีนาคม 2562