บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด
บริการด้านแรงงานภายนอก
5 ซอยจินตะเวช ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-2749577-9
02-2765717
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการคีย์ข้อมูล ฝ่ายบัญชี (ชั่วคราว 1 มี.ค - 31 พ.ค 62 ปฏิบัติงานใกล้กับ BTS เพลินจิต) 25 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานรับ - ส่งเอกสาร ด่วน!!! 25 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานขับรถส่วนกลาง ด่วน!!! 25 มิถุนายน 2562
     4. Call center (สำรวจความพึงพอใจ) 25 มิถุนายน 2562
     5. ธุรการคีย์ข้อมูล (สถานที่ปฏิบัติงานใกล้กับ รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุทธิสาร) 25 มิถุนายน 2562
     6. พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานย่าน BTS สนามเป้า) 25 มิถุนายน 2562
     7. พนักงานธุรการ ฝ่ายบัญชี 25 มิถุนายน 2562
     8. เดินเอกสาร(สโตร์) ด่วน!!! 25 มิถุนายน 2562
     9. รับแจ้งเหตุ 25 มิถุนายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) 25 มิถุนายน 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 25 มิถุนายน 2562
     12. call center (รับสาย - โอนสาย) 25 มิถุนายน 2562