วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
อาชีวะศึกษา
38/29 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
038490490
038490492
ตำแหน่งงานของ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. อาจารย์สอนสาขาการผลิต 16 ธันวาคม 2561
     2. Marketing 16 ธันวาคม 2561
     3. อาจารย์สอน เมคคาทรอนิกส์ 16 ธันวาคม 2561
     4. อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ 16 ธันวาคม 2561
     5. อาจารย๋สอนโลจิสติกส์ 16 ธันวาคม 2561
     6. เจ้าหน้าที่ IT 16 ธันวาคม 2561
     7. พัฒนาและดูแลเวปไซด์ 16 ธันวาคม 2561
     8. นายทะเบียน 16 ธันวาคม 2561
     9. อาจารย์สอนวิชา แมคคาทรอนิกส์ 16 ธันวาคม 2561
     10. ครูภาษาอังกฤษและประสานงาน 16 ธันวาคม 2561
     11. เจ้าหน้าที่การเงิน 16 ธันวาคม 2561
     12. เจ้าหน้าที่บัญชี 16 ธันวาคม 2561
     13. อาจารย์สอนเทคนิคอุตสาหกรรม (นิคมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ) 16 ธันวาคม 2561
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 16 ธันวาคม 2561
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 16 ธันวาคม 2561
     16. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 16 ธันวาคม 2561
     17. ครูสอนช่างพื้นฐานไฟฟ้า 16 ธันวาคม 2561
     18. ครูสอนสาขาไฟฟ้า 16 ธันวาคม 2561
     19. ครูช่างยนต์,ช่างพื้นฐาน 16 ธันวาคม 2561
     20. ครูสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 16 ธันวาคม 2561