วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
อาชีวะศึกษา
38/29 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
038490490
038490492
ตำแหน่งงานของ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. อาจารย์สอนสาขาการผลิต 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. Marketing 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. อาจารย์สอน เมคคาทรอนิกส์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. อาจารย๋สอนโลจิสติกส์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. เจ้าหน้าที่ IT 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. พัฒนาและดูแลเวปไซด์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. นายทะเบียน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. อาจารย์สอนวิชา แมคคาทรอนิกส์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. ครูภาษาอังกฤษและประสานงาน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. เจ้าหน้าที่การเงิน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. เจ้าหน้าที่บัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. อาจารย์สอนเทคนิคอุตสาหกรรม (นิคมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     16. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     17. ครูสอนช่างพื้นฐานไฟฟ้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     18. ครูสอนสาขาไฟฟ้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     19. ครูช่างยนต์,ช่างพื้นฐาน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     20. ครูสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 24 กุมภาพันธ์ 2562