วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
อาชีวะศึกษา
38/29 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
038490490
038490492
ตำแหน่งงานของ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 21 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ครูช่างอุตสาหการ 26 พฤษภาคม 2562
     2. อาจารย์สอนสาขาการผลิต 26 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 26 พฤษภาคม 2562
     4. อาจารย์สอน เมคคาทรอนิกส์ 26 พฤษภาคม 2562
     5. อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ 26 พฤษภาคม 2562
     6. อาจารย๋สอนโลจิสติกส์ 26 พฤษภาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ IT 26 พฤษภาคม 2562
     8. พัฒนาและดูแลเวปไซด์ 26 พฤษภาคม 2562
     9. นายทะเบียน 26 พฤษภาคม 2562
     10. อาจารย์สอนวิชา แมคคาทรอนิกส์ 26 พฤษภาคม 2562
     11. ครูภาษาอังกฤษและประสานงาน 26 พฤษภาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่การเงิน 26 พฤษภาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่บัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     14. อาจารย์สอนเทคนิคอุตสาหกรรม (นิคมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ) 26 พฤษภาคม 2562
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 26 พฤษภาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 26 พฤษภาคม 2562
     17. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 26 พฤษภาคม 2562
     18. ครูสอนช่างพื้นฐานไฟฟ้า 26 พฤษภาคม 2562
     19. ครูสอนสาขาไฟฟ้า 26 พฤษภาคม 2562
     20. ครูช่างยนต์,ช่างพื้นฐาน 26 พฤษภาคม 2562
     21. ครูสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 26 พฤษภาคม 2562