ร้าน โอกินะ
ร้านอาหารญีปุ่น
23/40 สหกรณ์ซอย 11 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด(แจ้งวัฒนะ)
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
088-044-9777
02-9640532
ตำแหน่งงานของ ร้าน โอกินะ 0 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้