ร้าน โอกินะ
ร้านอาหารญีปุ่น
23/40 สหกรณ์ซอย 11 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด(แจ้งวัฒนะ)
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
088-044-9777
02-9640532
ตำแหน่งงานของ ร้าน โอกินะ 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเสริฟ 20 กรกฎาคม 2562
     2. ซูซิ เชฟ ( กุ๊กอาหารญี่ปุ่น) 20 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานเสิร์ฟ 20 กรกฎาคม 2562
     4. นักศีกษา ฝีกงาน กราฟฟิค ออนไลน์มาเก็ตติ้ง 20 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานครัว 20 กรกฎาคม 2562