ร้าน โอกินะ
ร้านอาหารญีปุ่น
23/40 สหกรณ์ซอย 11 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด(แจ้งวัฒนะ)
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
088-044-9777
02-9640532
ตำแหน่งงานของ ร้าน โอกินะ 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ซูซิ เชฟ ( กุ๊กอาหารญี่ปุ่น) 16 ธันวาคม 2561
     2. พนักงานเสิร์ฟ 16 ธันวาคม 2561
     3. นักศีกษา ฝีกงาน กราฟฟิค ออนไลน์มาเก็ตติ้ง 16 ธันวาคม 2561
     4. พนักงานครัว 16 ธันวาคม 2561