บริษัทจีโฟร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขนส่งสินค้ามีมูลค่าพร้อมการประกันภัย
บริษัทจีโฟร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
45/1 อาคารสีลม 19 ชั้น 2 ซอยสีลม 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
0922537817
ตำแหน่งงานของ บริษัทจีโฟร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานประจำคลังสินค้า ( สนใจสมัครโทร 02-117-4171 ) 19 ธันวาคม 2561
     2. ทีมรับส่งสินค้า / พนักงานขับรถ ( สนใจสมัครโทร 02-117-4171 ) 19 ธันวาคม 2561