บริษัท ยางโอตานิ จำกัด
ผลิตยางรถยนต์
55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
034-325000 Ext.227
034-322944-5
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยางโอตานิ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถโฟคลิฟต์ 07 เมษายน 2563
     2. ประชาสัมพันธ์ 07 เมษายน 2563
     3. พนักงานทั่วไป (สำหรับคนพิการ) 07 เมษายน 2563
     4. พนักงานขาย 07 เมษายน 2563
     5. โฟร์แมน 07 เมษายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 07 เมษายน 2563
     7. ช่างซ่อมชำรุง 07 เมษายน 2563
     8. พนักงานฝ่ายผลิต 07 เมษายน 2563