บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด
บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด บริการจัดหางานให้คนหางานไปทำงานที่ต่างประเทศ เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน การดำเนินงานและขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายผ่านกระทรวงแรงงาน ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ต.966/2542
เลขที่ 334,336 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร10700
081-8682530 กุ้ง
024249996
ตำแหน่งงานของ บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บริษัท Licofrig ผลิตตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ รับสมัครช่างหลายตำแหน่ง ประเทศโรมาเนีย 20 กรกฎาคม 2562
     2. SEKO ผลิตปั๊มน้ำและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประเทศโรมาเนียรับช่างกลึง CNC สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 62 นี้ 20 กรกฎาคม 2562
     3. รับสมัครงาน ล่าม - ผู้ชาย ทำงานประเทศไต้หวัน 20 กรกฎาคม 2562
     4. รับสมัครพนักงานชาย งานเกษตร ฟาร์มผัก ฟาร์มวัว ประเทศโรมาเนีย 20 กรกฎาคม 2562
     5. โรงงาน GMORS ผลิตยางโอริง เขตจั่งฮั่ว ประเทศไต้หวัน รับพนักงานชายด่วน 20 กรกฎาคม 2562
     6. โรงงาน ALLIS ผลิตภัณฑ์อีเล็คทรอนิก เขตไทเป - ไต้หวัน รับสมัครผู้ชายด่วน 20 กรกฎาคม 2562
     7. งานก่อสร้าง สถานีรถไฟฟ้าบนดิน เขตเกาสง - ไต้หวัน สอบสัมภาษณ์ 4 ต.ค.61 นี้ 20 กรกฎาคม 2562
     8. รับสมัครล่าม( ผู้ชาย ) ประเทศไต้หวัน 20 กรกฎาคม 2562
     9. รับพนักงานชาย คุมเครื่องผลิตชิ้นส่วนโลหะรถ บ.มิงหวน เขตไทจง. ไต้หวัน เดินทางเร็ว 20 กรกฎาคม 2562
     10. โรงงานดีๆ ที่(ประเทศไต้หวัน) เปิดรับสมัครพนักงานชาย จำนวนมาก 20 กรกฎาคม 2562
     11. ด่วน ! ผลิตตู้กุญแจ ตู้เซฟ บริษัท Shyh Ru เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน 20 กรกฎาคม 2562