Ameena (สาขา ยะลา)
ธุรกิจโฆษณา - ประชาสัมพันธ์
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
098-0208365
ตำแหน่งงานของ Ameena (สาขา ยะลา) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับฝ่ายการตลาด ยะลา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. รับนักศึกษาทำงาน Part Time ยะลา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ด่วน...เจ้าหน้าที่ต้อนรับ สาขายะลา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ด่วน...เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป สาขายะลา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ **สมัครและสัมภาษณ์รอทราบผลทันที** 24 กุมภาพันธ์ 2562