บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
รับทำแม่พิมพ์, ซ่อมแซมแม่พิมพ์, ปรับเปลี่ยนปรับปรุงรูปแบบแม่พิมพ์
9/53 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02-9020430, 089-9266621
02-5163889
ตำแหน่งงานของ บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. CNC 26 พฤษภาคม 2562
     2. นักศึกษาฝึกงาน Design 26 พฤษภาคม 2562
     3. finishing (ช่างตกแต่งแม่พิมพ์) 26 พฤษภาคม 2562
     4. EDM 26 พฤษภาคม 2562
     5. POLISHING 26 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 26 พฤษภาคม 2562
     7. Maintenance & Fitting Mold 26 พฤษภาคม 2562
     8. Design Engineer 26 พฤษภาคม 2562
     9. Sales Department (พนักงานขาย) 26 พฤษภาคม 2562