บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
รับทำแม่พิมพ์, ซ่อมแซมแม่พิมพ์, ปรับเปลี่ยนปรับปรุงรูปแบบแม่พิมพ์
9/53 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02-902-0430, 095-957-6804
02-516-3889
ตำแหน่งงานของ บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Design Manager 18 กุมภาพันธ์ 2563
     2. CNC 18 กุมภาพันธ์ 2563
     3. นักศึกษาฝึกงาน Design 18 กุมภาพันธ์ 2563
     4. finishing (ช่างตกแต่งแม่พิมพ์) 18 กุมภาพันธ์ 2563
     5. EDM 18 กุมภาพันธ์ 2563
     6. POLISHING 18 กุมภาพันธ์ 2563
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 18 กุมภาพันธ์ 2563
     8. Maintenance & Fitting Mold 18 กุมภาพันธ์ 2563
     9. Design Engineer 18 กุมภาพันธ์ 2563
     10. Sales Department (พนักงานขาย) 18 กุมภาพันธ์ 2563