ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.
ห้างฯดำเนินงาน ผลิตเม็ดสีในผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ผงขัดทำความสะอาดในครัวเรือน
15 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
033-050-427-8 ต่อ 1046
033-050429
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์. 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการ 26 มีนาคม 2562
     2. พนักงานขับรถ 26 มีนาคม 2562
     3. พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ 26 มีนาคม 2562
     4. ช่างไฟฟ้า 26 มีนาคม 2562
     5. ช่างกลโรงงาน 26 มีนาคม 2562
     6. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 26 มีนาคม 2562
     7. ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำุรง 26 มีนาคม 2562