บริษัทเอเชียชัย จำกัด
เป็นศูนย์จำหน่ายน้ำดื่มยี่ห้อเป๊ปซี่
32 ซอย โพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
099-287-1175,02-948-4332
ตำแหน่งงานของ บริษัทเอเชียชัย จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานคลังสินค้า / จัดเรียงสินค้า 27 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานขนส่งสินค้า 27 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานขาย ( Sales Representative ) 27 พฤษภาคม 2562
     4. ธุรการ 27 พฤษภาคม 2562