Codeimpress IT Solution Co.,Ltd
Digital Agency
1. วางแผนการตลาด และ การทำ Branding
2. Media Planing วางแผนการทำการตลาดผ่าน สื่อออนไลน์ Facebok , Instagram ,Youtube , Google , LINE@
3. Media Production
- ทำ Content Marketing
- ถ่ายทำ Present องค์กร หนังโฆษณา , Viral Clip ,2D/3D Motion
- ออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์ โลโก้ CI แบรนด์
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
4. จัดหา Influencer สำหรับทำการตลาด
5. อบรมสัมมนาด้านการตลาดออนไลน์
6. Co-Working Space ,Studio ถ่ายภาพ ,สถานที่จัดประชุมสัมมนา
TB307-308 ชั้น 3 อาคาร มหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
095-306-2893
-