บริษัท ยกแปด จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ายโดยตรงปูนสำเร็จรูปตรา YOK8
บริษัท ยกแปด จำกัด
575/58 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเขับัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
02-942-1959*15
02-570-1323
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยกแปด จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโยธา 23 กรกฎาคม 2562
     2. พนักงานบัญชีลูกหนี้/บัญชีเจ้าหนี้ 23 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ IT 23 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานบริการเทคนิค 23 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด 23 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานขับรถ 6 ล้อ (หกล้อ) ( สมัครโทร 02-942-1959 ต่อ 15 ) 23 กรกฎาคม 2562
     7. พนักงานแผนกเตรียมวัตถุดิบ ( บดหิน ) 23 กรกฎาคม 2562
     8. ช่างซ่อมบำรุง 23 กรกฎาคม 2562
     9. พนักงานบริการเทคนิค 23 กรกฎาคม 2562
     10. พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 23 กรกฎาคม 2562
     11. วิศวกรเคมี 23 กรกฎาคม 2562
     12. พนักงานขายตามไซค์งาน/พนักงานขายต่างจังหวัด 23 กรกฎาคม 2562