บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด
ขายวัสดุก่อสร้าง
390 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-3980808-10
02-3994240
ตำแหน่งงานของ บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายสินค้าโครงการ 26 เมษายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่แผนกผู้ช่วยฝ่ายขายและเอกสาร 26 เมษายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 26 เมษายน 2562
     4. พนักงานฝ่ายขาย 26 เมษายน 2562
     5. พนักงนขับรถผู้บริหาร 26 เมษายน 2562
     6. พนักงานขับรถบรรทุก 26 เมษายน 2562
     7. Product development 26 เมษายน 2562
     8. เลขานุการ 26 เมษายน 2562
     9. Customer Service 26 เมษายน 2562
     10. พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ 26 เมษายน 2562
     11. Sales and Staff Marketing 26 เมษายน 2562
     12. พนักงานส่งเอกสาร (Messenger) 26 เมษายน 2562
     13. พนักงานแผนกพืชไร่ 26 เมษายน 2562