บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด
ขายวัสดุก่อสร้าง
390 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-3980808-10
02-3994240
ตำแหน่งงานของ บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายสินค้าโครงการ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่แผนกผู้ช่วยฝ่ายขายและเอกสาร 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานฝ่ายขาย 19 กุมภาพันธ์ 2562
     5. พนักงนขับรถผู้บริหาร 19 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานขับรถบรรทุก 19 กุมภาพันธ์ 2562
     7. Product development 19 กุมภาพันธ์ 2562
     8. เลขานุการ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     9. Customer Service 19 กุมภาพันธ์ 2562
     10. พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     11. Sales and Staff Marketing 19 กุมภาพันธ์ 2562
     12. พนักงานส่งเอกสาร (Messenger) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     13. พนักงานแผนกพืชไร่ 19 กุมภาพันธ์ 2562