จัดหางาน แคพสโตน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร
Interchange 21 Level 33 Sukhumvit Road, Watthana, Bangkok, 10110
026603636
ตำแหน่งงานของ จัดหางาน แคพสโตน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป 49 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย - Central Village Outlet 23 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานขายเครื่องประดับ 23 พฤษภาคม 2562
     3. Cashier 23 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานขายประจำเมกะบางนา 23 พฤษภาคม 2562
     5. Store Manager – Central Pattaya 23 พฤษภาคม 2562
     6. Service Attendant พนักงานบริการลูกค้าในภัตตาคาร 23 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานต้อนรับใน Food Story (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานบริการลูกค้า (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     9. หัวหน้ากุ๊ก (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานจัดเตรียมอาหาร (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     11. ผู้ช่วยงานครัว (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     12. พนักงานเสิร์ฟ (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     13. Host (พนักงานต้อนรับในห้องอาหาร) (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     14. หัวหน้างานครัว (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     15. Host Captain (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     16. Host Supervisor (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     17. Dining Room Supervisor (ประจำ Central World -Central ชิดลม) 23 พฤษภาคม 2562
     18. Store Manager - Central Village (Suvarnabhumi Airport) 23 พฤษภาคม 2562
     19. Customer Service (ประจำสาขา พาราไดซ์ พาร์ค) 23 พฤษภาคม 2562
     20. พนักงานขาย ประจำสาขาลาดพร้าว 23 พฤษภาคม 2562
     21. พนักงานขาย ประจำสาขา Siam Paragon 23 พฤษภาคม 2562
     22. พนักงานขาย ประจำสาขา เซ็นทรัลพัทยา 23 พฤษภาคม 2562
     23. พนักงานขาย ประจำสาขา Silom Complex 23 พฤษภาคม 2562
     24. พนักงานขาย ประจำสาขา Siam Paragon – (สัญญาจ้าง 10 เดือน) 23 พฤษภาคม 2562
     25. พนักงานประจำสาขาแจ้งวัฒนะ 23 พฤษภาคม 2562