บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
เราคือ 1 ใน 30 บริษัทชั้นนำของไทย ทางด้านการวางแผนกลยุทธทางการตลาดให้กับลูกค้าบริษัทชั้นนำอย่างหลากหลาย เรามีวิสัยทัศน์เพื่อจัดหาช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีที่สุดให้กับลูกค้า และนำมาซึ่งผลประกอบการทวีคูณ ผ่านการบริการลูกค้าอันเป็นที่น่าประทับใจ ด้วยศักยภาพในการเข้าถึงความต้องการของลุกค้า ผ่านการจัดทำสื่อพวก ใบปลิว แผ่นพับ ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor

600/446 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
02-9922991, 085-1608887
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) 25 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานทั่วไป (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) 25 มิถุนายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่การตลาด 25 มิถุนายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด 25 มิถุนายน 2562
     5. ผู้จัดการฝึกหัด 25 มิถุนายน 2562
     6. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด 25 มิถุนายน 2562