บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด
ทัวร์และการท่องเที่ยว
เลขที่ 45 หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
0801489339
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด 23 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Asst. Chief Accountant 22 พฤษภาคม 2562
     2. Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) 22 พฤษภาคม 2562
     3. HR Supervisor (หัวหน้าเเผนกทรัพยากรบุคคล) 22 พฤษภาคม 2562
     4. Construction Assistant Manager 22 พฤษภาคม 2562
     5. Administrative Asst. Manager 22 พฤษภาคม 2562
     6. Assistant HR Manager / HR Supervisor 22 พฤษภาคม 2562
     7. Veterinarian 22 พฤษภาคม 2562
     8. OP Supervisor/OP Officer (Suratthani) 22 พฤษภาคม 2562
     9. Chief public area and gardener (Suratthani) 22 พฤษภาคม 2562
     10. Steward (พนักงานล้างจาน) 22 พฤษภาคม 2562
     11. Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี) 22 พฤษภาคม 2562
     12. Housekeeping (แม่บ้าน) 22 พฤษภาคม 2562
     13. Driver Supervisor (สุราษฎร์ธานี) 22 พฤษภาคม 2562
     14. Waiter / Waitress (สุราษฎร์ธานี) 22 พฤษภาคม 2562
     15. F & B Supervisor (สุราษฎร์ธานี) 22 พฤษภาคม 2562
     16. Guide (สุราษฎร์ธานี) 22 พฤษภาคม 2562
     17. ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่ 22 พฤษภาคม 2562
     18. ช่างสี (Auto Body Painter) 22 พฤษภาคม 2562
     19. พนักงานล้างจาน (สจ๊วต) 22 พฤษภาคม 2562
     20. Technician (ช่างทั่วไป) (เขาสก สุราษฎร์ธานี) 22 พฤษภาคม 2562
     21. พนักงานปฏิบัติการทัวร์ (OP) 22 พฤษภาคม 2562
     22. Bartender 22 พฤษภาคม 2562
     23. F&B Attendant 22 พฤษภาคม 2562