บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด
ทัวร์และการท่องเที่ยว
เลขที่ 45 หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
0801489339
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด 23 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Asst. Chief Accountant 24 เมษายน 2562
     2. Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) 24 เมษายน 2562
     3. HR Supervisor (หัวหน้าเเผนกทรัพยากรบุคคล) 24 เมษายน 2562
     4. Construction Assistant Manager 24 เมษายน 2562
     5. Administrative Asst. Manager 24 เมษายน 2562
     6. Assistant HR Manager / HR Supervisor 24 เมษายน 2562
     7. Veterinarian 24 เมษายน 2562
     8. OP Supervisor/OP Officer (Suratthani) 24 เมษายน 2562
     9. Chief public area and gardener (Suratthani) 24 เมษายน 2562
     10. Steward (พนักงานล้างจาน) 24 เมษายน 2562
     11. Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี) 24 เมษายน 2562
     12. Housekeeping (แม่บ้าน) 24 เมษายน 2562
     13. Driver Supervisor (สุราษฎร์ธานี) 24 เมษายน 2562
     14. Waiter / Waitress (สุราษฎร์ธานี) 24 เมษายน 2562
     15. F & B Supervisor (สุราษฎร์ธานี) 24 เมษายน 2562
     16. Guide (สุราษฎร์ธานี) 24 เมษายน 2562
     17. ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่ 24 เมษายน 2562
     18. ช่างสี (Auto Body Painter) 24 เมษายน 2562
     19. พนักงานล้างจาน (สจ๊วต) 24 เมษายน 2562
     20. Technician (ช่างทั่วไป) (เขาสก สุราษฎร์ธานี) 24 เมษายน 2562
     21. พนักงานปฏิบัติการทัวร์ (OP) 24 เมษายน 2562
     22. Bartender 24 เมษายน 2562
     23. F&B Attendant 24 เมษายน 2562