บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด
ทัวร์และการท่องเที่ยว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 บ้านนาบุก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
052-001196 ต่อ 15
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด 21 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. OP Supervisor (Suratthani) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. Engineering Supervisor (Suratthani) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. HR Senior Officer/HR Sup. 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. Chief public area and gardener (Suratthani) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. GR Officer (Suratthani) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. Reservation Officer 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. Training Manager (เขาสก สุราษฎร์ธานี) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. Steward (พนักงานล้างจาน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. Driver Supervisor (สุราษฎร์ธานี) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. Waiter / Waitress (สุราษฎร์ธานี) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. F & B Supervisor (สุราษฎร์ธานี) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. Admin Officer (เชียงใหม่) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. Guide (สุราษฎร์ธานี) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     16. ช่างสี (Auto Body Painter) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     17. พนักงานล้างจาน (สจ๊วต) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     18. Technician (ช่างทั่วไป) (เขาสก สุราษฎร์ธานี) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     19. พนักงานปฏิบัติการทัวร์ (OP) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     20. Bartender 24 กุมภาพันธ์ 2562
     21. F&B Attendant 24 กุมภาพันธ์ 2562