บริษัท พรภพ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด
รับติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบดับเพลิง และดูและบำรุงรักษางานระบบภายในอาคาร
4/1 ซอยวัดชมภูเวก6 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
089-680-9200
ตำแหน่งงานของ บริษัท พรภพ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 18 มิถุนายน 2562
     2. ช่างเทคนิค ( โทร .089-680-9200 ) 18 มิถุนายน 2562
     3. ช่างเทคนิคประจำอาคาร 18 มิถุนายน 2562