บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
บริษัทไดนามิคกรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบสาธารณูปโภคและระบบผลิตน้ำประปาที่สร้างผลงานสำคัญให้แก่ทางภาครัฐ โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 3.8 พันล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท (ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556)

49/340 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
02-5215611, 061-8233100
02-5215507
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 26 เมษายน 2562
     2. ผู้จัดการโครงการ 26 เมษายน 2562
     3. ธุรการเครื่องจักร 26 เมษายน 2562
     4. วิศวกรสำนักงาน (กรุงเทพฯ) ด่วน! 26 เมษายน 2562
     5. พนักงานขับรถผู้บริหาร 26 เมษายน 2562
     6. ช่างสำรวจ (ประจำต่างจังหวัด) 26 เมษายน 2562