บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
บริษัทจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการตลาด
86/7 ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
038016902
ตำแหน่งงานของ บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ซุปเปอร์ไวเซอร์ 07 เมษายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 07 เมษายน 2563
     3. ผู้จัดการประจำสาขา 07 เมษายน 2563