T.K Marketing Network จำกัด
ผลิตสื่อโฆษณา ด้านสินค้า หลากหลายประเภท ผลิตสื่อโปรดักชั่น ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศ และ พัฒนาเว็บไซส์ ให้แก่องค์กรชั้นนำ
ตึกช้าง อาคารB แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900
0931170628
ตำแหน่งงานของ T.K Marketing Network จำกัด 139 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     51. ธุรการ/ฝ่ายประสานงาน ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2562
     52. ธุรการ/ฝ่ายประสานงาน ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ชลบุรี 20 เมษายน 2562
     53. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 20 เมษายน 2562
     54. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ กทม.) 20 เมษายน 2562
     55. ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ กทม.) 20 เมษายน 2562
     56. พนักงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ กทม.) 20 เมษายน 2562
     57. ธุรการ ประสานงาน ประจำพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) 20 เมษายน 2562
     58. ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำพื้นที่ จังหวัดนครราชลีมา(โคราช) 20 เมษายน 2562
     59. Call Center ประะจำพื้นที่ นครราชสีมา (โคราช) 20 เมษายน 2562
     60. พนักงานทั่วไป ประจำพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) 20 เมษายน 2562
     61. Call Center (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 20 เมษายน 2562
     62. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 20 เมษายน 2562
     63. ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 20 เมษายน 2562
     64. Call Center (ประจำพื้นที่ กทม.) 20 เมษายน 2562
     65. พนักงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 20 เมษายน 2562
     66. พนักงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ กทม.) 20 เมษายน 2562
     67. ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ กทม.) 20 เมษายน 2562
     68. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ กทม.) 20 เมษายน 2562
     69. พนักงานต้อนรับ 20 เมษายน 2562
     70. Call Center ประจำสาขาลาดพร้าว 20 เมษายน 2562
     71. ประสานงานทั่วไป ( สาขารัชดา ) 20 เมษายน 2562
     72. Call Center ประจำสาขารัชดาภิเษก 20 เมษายน 2562
     73. พนักงานทั่วไปสาขาลาดพร้าว 20 เมษายน 2562
     74. โอเปอเรเตอร์ 20 เมษายน 2562
     75. ประสานงานทั่วไป 20 เมษายน 2562