T.K Marketing Network จำกัด
ผลิตสินค้านวัตกรรมที่สุดยอด มีคุณภาพ ที่เกี่ยวกับสินค้าด้านสุขภาพ และอีกหลากหลายประเภท ทั้งยังเปิดมิติใหม่ในพื้นที่ของโลกออนไลน์ สร้างเป็นสถาบันสอนออนไลน์ และสอนทำธุรกิจ (อคาดีมี่)
ลาดพร้าว83 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
063-4824995
ตำแหน่งงานของ T.K Marketing Network จำกัด 139 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     51. พนักงาน Call Center ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ รัชดา กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2562
     52. พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี 21 มิถุนายน 2562
     53. ธุรการ/ฝ่ายประสานงาน ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2562
     54. ธุรการ/ฝ่ายประสานงาน ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ชลบุรี 21 มิถุนายน 2562
     55. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 21 มิถุนายน 2562
     56. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ กทม.) 21 มิถุนายน 2562
     57. ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ กทม.) 21 มิถุนายน 2562
     58. พนักงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ กทม.) 21 มิถุนายน 2562
     59. ธุรการ ประสานงาน ประจำพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) 21 มิถุนายน 2562
     60. ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำพื้นที่ จังหวัดนครราชลีมา(โคราช) 21 มิถุนายน 2562
     61. Call Center ประะจำพื้นที่ นครราชสีมา (โคราช) 21 มิถุนายน 2562
     62. พนักงานทั่วไป ประจำพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) 21 มิถุนายน 2562
     63. Call Center (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 21 มิถุนายน 2562
     64. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 21 มิถุนายน 2562
     65. ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 21 มิถุนายน 2562
     66. Call Center (ประจำพื้นที่ กทม.) 21 มิถุนายน 2562
     67. พนักงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ ชลบุรี) 21 มิถุนายน 2562
     68. พนักงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ กทม.) 21 มิถุนายน 2562
     69. ธุรการ ประสานงาน (ประจำพื้นที่ กทม.) 21 มิถุนายน 2562
     70. ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำพื้นที่ กทม.) 21 มิถุนายน 2562
     71. พนักงานต้อนรับ 21 มิถุนายน 2562
     72. Call Center ประจำสาขาลาดพร้าว 21 มิถุนายน 2562
     73. ประสานงานทั่วไป ( สาขารัชดา ) 21 มิถุนายน 2562
     74. Call Center ประจำสาขารัชดาภิเษก 21 มิถุนายน 2562
     75. พนักงานทั่วไปสาขาลาดพร้าว 21 มิถุนายน 2562