ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลสินเชื่อของธนาคาร และดูแลประสานงานด้านเอกสาร
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น26 เขตราชเทวี กทม. (BTS สถานีพญาไท, แอร์พอตร์ลิงค์ สถานี พญาไท)
สโรชา ‭0636635605
-
ตำแหน่งงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 105 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     11. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     14. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     15. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     17. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     18. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     19. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     20. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     21. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     22. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     23. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     24. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562
     25. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2562