หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ)
ศูนย์ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง หลังคา ฝ้า ผนัง ตะแกรงวายเมซ ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็ก เหล็กรูปพรรณ เซรามิค กระเบื้อง ผลิตภัณฑ์ พี.พี.คิ้วไม้ ปูน สินค้าในเครือซีเมนต์ไทยและออกแบบแบบแปลนบ้านฟรี
เลขที่ 208 หมู่ 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
045-208530
045-208597
ตำแหน่งงานของ หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต) 20 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานจัดซื้อ 20 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานการตลาด 20 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 20 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานจัดส่ง 20 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานขับรถ เทเลอร์ 20 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานขาย 20 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 20 พฤษภาคม 2562
     9. PC 20 พฤษภาคม 2562
     10. หัวหน้าฝ่ายบุคคล 20 พฤษภาคม 2562
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 20 พฤษภาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด 20 พฤษภาคม 2562
     13. เจ้าหน้านที่บุคคล 20 พฤษภาคม 2562
     14. พนักงานขับรถ 20 พฤษภาคม 2562
     15. จป.วิชาชีพ 20 พฤษภาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่ IT 20 พฤษภาคม 2562
     17. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 20 พฤษภาคม 2562
     18. หัวหน้าแผนกโฮมมาร์ท 20 พฤษภาคม 2562