หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ)
ศูนย์ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง หลังคา ฝ้า ผนัง ตะแกรงวายเมซ ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็ก เหล็กรูปพรรณ เซรามิค กระเบื้อง ผลิตภัณฑ์ พี.พี.คิ้วไม้ ปูน สินค้าในเครือซีเมนต์ไทยและออกแบบแบบแปลนบ้านฟรี
เลขที่ 208 หมู่ 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
045-208-530
045-208-597
ตำแหน่งงานของ หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 26 เมษายน 2562
     2. พนักงานจัดส่ง 26 เมษายน 2562
     3. พนักงานขับรถ เทเลอร์ 26 เมษายน 2562
     4. พนักงานขาย 26 เมษายน 2562
     5. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 26 เมษายน 2562
     6. PC 26 เมษายน 2562
     7. หัวหน้าฝ่ายบุคคล 26 เมษายน 2562
     8. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 26 เมษายน 2562
     9. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด 26 เมษายน 2562
     10. เจ้าหน้านที่บุคคล 26 เมษายน 2562
     11. พนักงานขับรถ 26 เมษายน 2562
     12. จป.วิชาชีพ 26 เมษายน 2562
     13. เจ้าหน้าที่ IT 26 เมษายน 2562
     14. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 26 เมษายน 2562
     15. หัวหน้าแผนกโฮมมาร์ท 26 เมษายน 2562