หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ)
ศูนย์ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง หลังคา ฝ้า ผนัง ตะแกรงวายเมซ ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็ก เหล็กรูปพรรณ เซรามิค กระเบื้อง ผลิตภัณฑ์ พี.พี.คิ้วไม้ ปูน สินค้าในเครือซีเมนต์ไทยและออกแบบแบบแปลนบ้านฟรี
เลขที่ 208 หมู่ 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
045-208530
045-208597
ตำแหน่งงานของ หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต) 18 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานจัดซื้อ 18 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานการตลาด 18 มิถุนายน 2562
     4. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 18 มิถุนายน 2562
     5. พนักงานจัดส่ง 18 มิถุนายน 2562
     6. พนักงานขับรถ เทเลอร์ 18 มิถุนายน 2562
     7. พนักงานขาย 18 มิถุนายน 2562
     8. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 18 มิถุนายน 2562
     9. PC 18 มิถุนายน 2562
     10. หัวหน้าฝ่ายบุคคล 18 มิถุนายน 2562
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 18 มิถุนายน 2562
     12. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด 18 มิถุนายน 2562
     13. เจ้าหน้านที่บุคคล 18 มิถุนายน 2562
     14. พนักงานขับรถ 18 มิถุนายน 2562
     15. จป.วิชาชีพ 18 มิถุนายน 2562
     16. เจ้าหน้าที่ IT 18 มิถุนายน 2562
     17. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 18 มิถุนายน 2562
     18. หัวหน้าแผนกโฮมมาร์ท 18 มิถุนายน 2562