หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ)
ศูนย์ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง หลังคา ฝ้า ผนัง ตะแกรงวายเมซ ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็ก เหล็กรูปพรรณ เซรามิค กระเบื้อง ผลิตภัณฑ์ พี.พี.คิ้วไม้ ปูน สินค้าในเครือซีเมนต์ไทยและออกแบบแบบแปลนบ้านฟรี
เลขที่ 208 หมู่ 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
045-208-530
045-208-597
ตำแหน่งงานของ หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดส่ง 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. พนักงานขับรถ เทเลอร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงานขาย 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. PC 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. หัวหน้าฝ่ายบุคคล 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. เจ้าหน้านที่บุคคล 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. พนักงานขับรถ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. จป.วิชาชีพ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. เจ้าหน้าที่ IT 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. หัวหน้าแผนกโฮมมาร์ท 24 กุมภาพันธ์ 2562