บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กำลังขยายงานในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
เลขที่ 22/1-2 (ก่อนโค้งวัดศาลาลอย) ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-244137-8. 093-324-4977
ตำแหน่งงานของ บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. PC บูธ 16 ธันวาคม 2561
     2. ผู้จัดการดูแลบูท 16 ธันวาคม 2561
     3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 16 ธันวาคม 2561
     4. เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 16 ธันวาคม 2561
     5. พนักงานธุรการ 16 ธันวาคม 2561
     6. หัวหน้า PC บูธ 16 ธันวาคม 2561