บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กำลังขยายงานในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
เลขที่ 22/1-2 (ก่อนโค้งวัดศาลาลอย) ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-244137-8. 093-324-4977
ตำแหน่งงานของ บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการ.แอดมิน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     2. PC บูธ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ผู้จัดการดูแลบูท 17 กุมภาพันธ์ 2562
     4. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     5. เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 17 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานธุรการ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     7. หัวหน้า PC บูธ 17 กุมภาพันธ์ 2562