บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กำลังขยายงานในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
เลขที่ 22/1-2 (ก่อนโค้งวัดศาลาลอย) ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-244137-8. 093-324-4977
ตำแหน่งงานของ บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการ.แอดมิน 20 กรกฎาคม 2562
     2. ธุรการ.แอดมิน 20 กรกฎาคม 2562
     3. ฝ่ายขายประจำบูธ 20 กรกฎาคม 2562
     4. ผู้จัดการดูแลบูท 20 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 20 กรกฎาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 20 กรกฎาคม 2562
     7. พนักงานธุรการ 20 กรกฎาคม 2562
     8. หัวหน้า PC บูธ 20 กรกฎาคม 2562