บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
638 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-5709009 , 082-450-0052
02-570-9111
ตำแหน่งงานของ บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด 47 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงาน PC (ประจำไทวัสดุ บ้านฉาง) 25 มิถุนายน 2562
     2. พนักงาน PC ไทวัสดุ ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25 มิถุนายน 2562
     3. sale spec (ด่วน) 25 มิถุนายน 2562
     4. จัดซื้อ 25 มิถุนายน 2562
     5. ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด (ประจำอ่าวนางแลนด์มาร์ค) ด่วน 25 มิถุนายน 2562
     6. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ประจำอ่าวนางแลนด์มาร์ค) ด่วน 25 มิถุนายน 2562
     7. ช่างเทคนิค 25 มิถุนายน 2562
     8. คลังสินค้า 25 มิถุนายน 2562
     9. ช่างเทคนิค 25 มิถุนายน 2562
     10. พนักงานจัดซื้อ 25 มิถุนายน 2562
     11. พนักงาน PC (ไทวัสดุ นครปฐม) 25 มิถุนายน 2562
     12. พนักงานบัญชี 25 มิถุนายน 2562
     13. พนักงาน PC (ไทวัสดุ สาขาชัยพฤกษ์) 25 มิถุนายน 2562
     14. พนักงาน PC (ไทวัสดุ ลพบุรี) 25 มิถุนายน 2562
     15. พนักงาน PC (ไทวัสดุ สระบุรี) 25 มิถุนายน 2562
     16. พนักงาน PC (ไทวัสดุ ฉะเชิงเทรา) 25 มิถุนายน 2562
     17. พนักงาน PC (ไทวัสดุ รังสิต) 25 มิถุนายน 2562
     18. พนักงานบัญชี (โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค) 25 มิถุนายน 2562
     19. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ด่วน) โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค 25 มิถุนายน 2562
     20. พนักงาน PC (ไทวัสดุ สาขานครราชสีมา) 25 มิถุนายน 2562
     21. ดราฟแมน 25 มิถุนายน 2562
     22. แม่บ้าน ( สมัครงานโทร 082-450-0052 ) 25 มิถุนายน 2562
     23. พนักงาน PC (บุญถาวร พระราม 2) 25 มิถุนายน 2562
     24. แม่บ้าน สมัครโทร 090-265-3244 25 มิถุนายน 2562
     25. Social network 25 มิถุนายน 2562