บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
638 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-5709009 , 082-450-0052
02-570-9111
ตำแหน่งงานของ บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด 30 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี (โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ด่วน) โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค 17 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงาน PC (ไทวัสดุ สาขานครราชสีมา) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ดราฟแมน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     5. แม่บ้าน ( สมัครงานโทร 082-450-0052 ) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงาน PC (บุญถาวร พระราม 2) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     7. แม่บ้าน สมัครโทร 090-265-3244 17 กุมภาพันธ์ 2562
     8. Social network 17 กุมภาพันธ์ 2562
     9. พนักงาน PC (บุญถาวร หัวหิน) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     10. พนักงาน PC (บุญถาวร ศาลายา) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     11. พนักงาน PC (ไทวัสดุ ฉะเชิงเทรา) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     12. พนักงาน PC (ไทวัสดุ สาขาชัยพฤกษ์) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     13. พนักงาน PC (บุญถาวร รังสิต) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     14. พนักงาน PC (บุญถาวร พระราม 2) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     15. พนักงานขับรถ สาขาเชียงใหม่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     16. พนักงานขับรถ ( ขับรถส่งของใน กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     17. คลังสินค้า ( สนใจโทร 02-570-9009 ) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     18. วิศวกรโยธา 17 กุมภาพันธ์ 2562
     19. Sales Engineer 17 กุมภาพันธ์ 2562
     20. ช่างรางน้ำฝน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     21. Sales Executive (Rain gutter) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     22. Sale area 17 กุมภาพันธ์ 2562
     23. คลังสินค้า 17 กุมภาพันธ์ 2562
     24. จัดซื้อ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     25. พนักงานบัญชี ( ด่วน !!) 17 กุมภาพันธ์ 2562