บริษัท เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
ให้บริการทั้งแบบ Recruitment และ Outsourcing
ในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ธุรการ, บัญชี, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายไอที เป็นต้น
136/1 ซอยกาญจนาคม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-615-1556
02-278-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. IT Recruiter 19 ธันวาคม 2561
     2. Software Tester 19 ธันวาคม 2561
     3. Programmer Analyst ทักษะ JAVA 19 ธันวาคม 2561
     4. PHP Programmer (PHP) 19 ธันวาคม 2561
     5. Programmer Analyst ทักษะ VB6 19 ธันวาคม 2561
     6. Programmer Analyst ทักษะ C#.NET 19 ธันวาคม 2561
     7. Programmer Analyst ทักษะ PL/SQL 19 ธันวาคม 2561
     8. Programmer Analyst ทักษะ JAVA 19 ธันวาคม 2561
     9. System Analyst ทักษะ C#.NET 19 ธันวาคม 2561
     10. System Analyst ทักษะ PL/SQL 19 ธันวาคม 2561
     11. System Analyst ทักษะ JAVA 19 ธันวาคม 2561
     12. Software Tester 19 ธันวาคม 2561
     13. ASP.Net Programmer(MVC) 19 ธันวาคม 2561
     14. Net Programer 19 ธันวาคม 2561
     15. พนักงาน Programmer (เด็กจบใหม่) 19 ธันวาคม 2561
     16. Android Application Programmer 19 ธันวาคม 2561
     17. พนักงาน Programmer 19 ธันวาคม 2561
     18. Programmer (Unix) 19 ธันวาคม 2561
     19. System Analyst ทักษะ VB6 19 ธันวาคม 2561