บริษัทอาร์ทลิงค์ จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
แบรนด์ Artline, Xstamper, Schneider, A-Line
ตรายาง CGS, ตรายาง Libra
เลขที่ 19/1 ซอยลาดพร้าว 57 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-514-9046-50
02-514-9051
ตำแหน่งงานของ บริษัทอาร์ทลิงค์ จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandise) ห้างสรรพสินค้า Department Store และ Discount Store 22 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงานขายห้างสรรพสินค้า Sales Department Store และ Discount Store 22 กุมภาพันธ์ 2563
     3. พนักงานฝ่ายผลิตตรายาง 22 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงานขายกรุงเทพฯ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     5. พนักงานขับรถผู้บริหาร 22 กุมภาพันธ์ 2563
     6. Sales Support 22 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พนักงานฝ่ายการตลาด 22 กุมภาพันธ์ 2563
     8. พนักงานติดรถส่งของ แผนกขนส่ง 22 กุมภาพันธ์ 2563
     9. พนักงานบรรจุสินค้า 22 กุมภาพันธ์ 2563
     10. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด 22 กุมภาพันธ์ 2563
     11. พนักงานขายต่างจังหวัด (ภาคอีสาน) 22 กุมภาพันธ์ 2563