บริษัทอาร์ทลิงค์ จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
แบรนด์ Artline, Xstamper, Schneider, A-Line
ตรายาง CGS, ตรายาง Libra
เลขที่ 19/1 ซอยลาดพร้าว 57 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-514-9046-50
02-514-9051
ตำแหน่งงานของ บริษัทอาร์ทลิงค์ จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandise) ห้างสรรพสินค้า Department Store และ Discount Store 19 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานขายห้างสรรพสินค้า Sales Department Store และ Discount Store 19 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานฝ่ายผลิตตรายาง 19 มิถุนายน 2562
     4. พนักงานขายกรุงเทพฯ 19 มิถุนายน 2562
     5. พนักงานติดรถส่งของ แผนกขนส่ง 19 มิถุนายน 2562
     6. พนักงานบรรจุสินค้า 19 มิถุนายน 2562
     7. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด 19 มิถุนายน 2562
     8. พนักงานขับรถผู้บริหาร 19 มิถุนายน 2562
     9. Sales Support 19 มิถุนายน 2562
     10. พนักงานขายต่างจังหวัด (ภาคอีสาน) 19 มิถุนายน 2562
     11. พนักงานฝ่ายการตลาด 19 มิถุนายน 2562